ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН

ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

КАРТА ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ

ПЛАН ПРИЕМ 2018/2019

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ОБРАЗЕЦ „ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯ“ тук

 

 

I СРОК 2018/2019

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ III КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ IV КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ V КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ VI КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ VII КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЦДОУ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ И ТЕСТОВЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФУЧ 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ I – IV клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  V – VII клас

ГРАФИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

 

II СРОК 2018/2019

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ И ТЕСТОВЕ