Обединено училище „Христо Ботев“, с. Опан обявява прием след VII клас за учебната 2018/2019 г. със специалност „Деловодство“.