Кремена Димитрова – директор

 

                                       Михайлена Иванова – начален учител, класен ръководител на I клас

Мария Стоянова- начален учител, класен ръководител II клас

Снежанка Василева–начален учител, класен ръководител на  III клас

Златомира Славова – начален учител, класен ръководител на IV клас

Десислава Стоянова – учител по български изик и литература, класен ръководител на VI  клас

Янка Балабанова – учител по математика, класен ръководител на VII клас

 Йорданка Георгиева – старши учител, класен ръководител на VIII клас

Дияна Димитрова – старши учител, класен ръководител на IX клас

Добрина Манчева – учител Природни науки, класен ръководител на V клас

Румен Мерджанов – учител по география и специални предмети

                  Иво Велчев – учител информационни технологии

                 Пенка Славова – старши учител ФВС и спортни дейности

 

 

Нела Тотева – учител ЦДО /I-II клас/

Павлина Ангелова – учител ЦДО /III-IV клас/

Валeнтина Шомова – учител ЦОУД /V-VII клас/