Кремена Димитрова – директор

                                       Мария Стоянова- начален учител, класен ръководител I клас

Снежанка Василева–начален учител, класен ръководител на  II клас

Златомира Славова – начален учител, класен ръководител на III клас

Михайлена Иванова – начален учител, класен ръководител на IV клас

Десислава Стоянова – учител по български изик и литература, класен ръководител на VI  клас

Янка Балабанова – учител по математика, класен ръководител на VII клас

 Йорданка Георгиева – старши учител, класен ръководител на VIII клас

Дияна Димитрова – старши учител, класен ръководител на IX клас

Добрина Манчева – учител Природни науки, класен ръководител на V клас

Румен Мерджанов – учител по география и специални предмети

                  Иво Велчев – учител информационни технологии

                 Пенка Славова – старши учител ФВС и спортни дейности

 

 

Нела Тотева – учител ЦДО /I-II клас/

Павлина Ангелова – учител ЦДО /III-IV клас/

Кольо Кисьов – старши учител ЦДО /VI- VII клас/

Валeнтина Шомова – учител ЦОУД /V-VII клас/