Обединено училище „Христо Ботев“, с.Опан, общ. Опан обявява прием за I  и  V клас за учебната 2018/2019 г.

Документи за приемане:

 

1.Акт за раждане на детето/само за справка/

2.Декларация за посещение на подготвителна група

3.Заявление за постърване в I клас

4.Удостоверение за преместване / важи само за V клас/