Заповед График обучения по БДП


Учебна 2020/2021 год.

 

Училищна комисия по БДП:

1.Йорданка  Георгиева

2. Златомира Славова

3. Диана Димитрова

 

Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от ПТП с частие на деца/Мероприятия

1.Проведен инструктаж за ефективно използване на кабинета по БДП .

Проведена родителска среща  във връзка рисковото поведение на учстниците в движениетои опазване здравето и живота на децата и останалите участници в движението.

2.Всички членове на комисията по БДП да преминат квалификационен курс по методика на обучението по БДП.

3.Семинар за изучаване и ефективно използване на ръководствата за работа с тетрадките по БД и всички нормативни документи, свързани с безопастността на движениоето в ДВ. Разглеждане на актуалните програми по БДП. / Срок- м.декември 2019 г.

4.Открито практическо занятие с цел обмяна на опит./ Срок- м. януари 2021г.

5.Среща с представителите на ДАИ за разрешаване на някои въпроси и разясняване на новите положения в ЗДП./ Срок- м. февруари 2021 г.

6. Поддържане на методически кът по БДП./ Срок- постоянен